Text Resize

-A +A
Bookmark and Share

Health and human services

Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about the Department of Health Services for Vietnamese speakers.

Tên Cơ quan: Sở Y tế Thủ đô (DOH)

Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ của Sở Y tế là phát huy và bảo vệ sức khỏe, sự an toàn và chất lượng cuộc sống của cư dân, du khách và những người sống, làm việc, vui chơi và tham gia các sinh hoạt tôn giáo tại thủ đô Washington DC. 

Các dịch vụ:

Pages

Subscribe to RSS - Health and human services